Når du anvender denne hjemmeside, accepterer du at overholde nedenstående vilkår. Er du ikke enig i vilkårene, beder vi dig forlade hjemmesiden.

BRUG AF MATERIALE PÅ HJEMMESIDEN

Materiale på denne hjemmeside , der er ejet og administreret af Odd Moe, må ikke uden forudgående samtykke fra Odd Moe anvendes eller gengives uden tilladelse. Det er ikke tilladt at downloade en kopi af materialet på en computer til dit eget private, ikke-kommercielle brug. Ændring af materiale eller brug af materiale til andre formål er i strid med Odd Moes rettigheder, herunder ophavsret. Brug af sådant materiale på en anden hjemmeside eller lignende er forbudt.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informationen på denne hjemmeside kan indeholde taste fejl eller unøjagtigheder, som Odd Moe ikke vil kunne holdes ansvarlig for. Ligeledes er Odd Moe under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der skyldes brug af denne hjemmeside eller andre hjemmesider ejet af Odd Moe, herunder driftstab, tab af data og andre indirekte tab.